Testament

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Szkoła angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany led na imprezy
30 sierpnia, 2020

Sporządzanie testamentu

Spisanie testamentu ma na celu oddanie swojego majątku po śmierci. Testament to pismo urzędowe, w którym przedstawia się konkretne osoby, jakie uzyskają spadek. Aby dokument był pełnomocny musi wypełnić parę wymagań zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba planująca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i spisać go osobiście przy pełnej świadomości czynu. Testament obowiązuje dopiero w dniu otwarcia spadku, tj. po zgonie spadkodawcy. W innym przypadku oddanie majątku na podstawie testamentu nie jest możliwe. Według prawa spadkodawca może spisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy zachować wskazane przez prawo wytyczne.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – w tej formie spadkodawca musi spisać pełną treść testamentu odręcznie i uzupełnić go datą i podpisem. Bardzo niezbędne jest, by z zapisu jasno można było stwierdzić, jakim osobom przepisany zostanie majątek i w jakiej części, jeśli np. zostanie podzielony między kilkoma osobami. W takiej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – występuje najczęściej jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że bezpieczniej jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są z reguły podważane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Spisanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie poprawny . Spisuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak spadkodawca i notariusz składają podpisy uwierzytelniające przygotowanie dokumentu. Innym poświadczeniem jest także protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. wojny, ciężkiej choroby, epidemii. Taki testament może zostać sporządzony w równoczesnej obecności 3 świadków i musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Istotne jest również to, że każdy testament okaże się nieprawomocny jeśli spadkodawca sporządzi go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie sporządzony świadomie i z w własnej woli. Co do zasady testament określa wolę tylko jednej osoby, ze względu na to nie może zostać zapisany na przykład wspólnie przez małżonków.

Sporządzenie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz musi odmówić spisania testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy spadkodawca spisuje go pod przymusem albo nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że spisany u notariusza dokument jest zgodny pod względem prawnym i ważny, wyróżniamy też inne zyski wynikające ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza stworzenie dokumentu nie powinno być trudne, a do tego jego zapisy będą czytelne i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do zakwestionowania w momencie konfliktów pomiędzy spadkobiercami albo pozostałymi osobami, jakie nie zostaną zapisane w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie dokumenty przygotowane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis się zniszczy albo zaginie, bez problemu można uzyskać kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba w ogóle spisała testament nie może zostać ujawniona do końca jej życia. Rejestr właściwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Istotne jest, by w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis zostanie unieważniony.

W jaki sposób odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem stanie się ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W najnowszym testamencie sporządzonym u notariusza, wskazuje się unieważnienie wcześniejszego. Jeśli zabraknie tego wskazania nowy testament unieważnia wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.