Jakie funkcje pełni notariusz?

Czym jest zaplecze SEO?
Maj 8, 2014
Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg dla każdego
Marzec 23, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą dokładności i szerokiej wiedzy prawnej. Zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, oraz zapobieganie tworzeniu sporów na tle różnych sytuacji życiowych. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, zabiegając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz obok tak standardowych zajęć jak redakcja aktów notarialnych zajmuje się także innymi kwestiami, takimi jak chociażby przechowywanie pieniędzy. Spora liczba z nas zapewne myśli, że kancelaria notarialna to miejsce z regałami pełnymi książek i drewnianym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem kompetentna Pani Notariusz. Dziś taki wizerunek kancelarii notarialnej jest już przeszłością, gdyż co raz więcej notariuszy wykonuje swoje obowiązki na laptopach, gromadząc wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Faktycznie, notariusze to niezwykle praktyczni pracownicy, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak dla przykładu zakup domu.

W dalszej części artykułu powiemy ci jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz nazywany był regentem. Osobistość ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w trakcie jego nieobecności. Naturalnie dziś notariusze zajmują się czymś zupełnie odmiennym, lecz część ich zadań jest jednoznacznie scalona z działalnością państwa. Na przykład sporządzanie aktów notarialnych potwierdzających własność danej nieruchomości.

Co trzeba dokonać, by stać się pełnoprawnym notariuszem. Jest to dość zaawansowany mechanizm, chociaż w każdym roku dużo osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto pragnie zostać urzędnikiem notarialnym musi najpierw zakończyć studia prawnicze. Następnym wymogiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się formalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po sfinalizowanej aplikacji, dana osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez właściwego ministra, który podaje także miejsce sprawowania urzędu.

Notariusze nie są, jak większość wskazuje, urzędnikami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z zespołu uprawnień publicznych, między innymi z specjalnej ochrony podmiotowej. Poszczególny aspekt działalności notariusza jest opisany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze zaznaczyć, że cennik usług notariusza są określone przez państwo. Jest to taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już nadmieniliśmy praca notariusza jest dokładnie uregulowana w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Co to znaczy? Notariusz nie może świadczyć innych prac, niż te wypisane w powyższej ustawie. Spis zadań notariusza jest zamknięty, dlatego prosto jest zweryfikować czym dokładnie zajmują się jednostki pełniące taki zawód.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument państwowy, który może być opracowany wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, bowiem deklaruje oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie konkretnych czynności prawnych. Poszczególne uchwały zastrzegają formę aktu notarialnego dla legalności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna realizowana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczność podpisu na skopiowanych wersjach jednego dokumentu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej pewne skutki prawne. Takie zlecenie przydaje się podczas trwania różnych sporów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu uwierzytelnia dokonanie określonej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest zatrudniany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest operacją, którą realizuje notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Bodźcem do wykonania protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz składuje nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w konkretnych przepisach prawa.
  • Sporządzanie odpisów dokumentów – odpis jest ogólnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Notariusz w taki sposób zaświadcza, że kopia dokumentu jest zgodna z jego pierwowzorem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na prośbę Klienta jest zobligowany do skonstruowania określonego aktu prawnego.

Jak na pewno zaobserwowaliście działalność notariusza nie jest wcale taka banalna. To od jego osoby zależy powodzenie dokonania danej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego pracy jest głównie przeciwdziałanie sporom prawnym.

Obok wcześniej wyszczególnionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych mniejszych działań określonych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się szacunkiem Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj znajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.