Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które opisują typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to sprawy związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle prowadzone przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie pochodzi z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać konkretne czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem i warunkami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani również starają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to konsekwencje tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.